Friskvård

Stort utbud med mycket för alla...

Utförligare information om respektive aktivitet går att läsa mer om under dess separata flik.
(undrar ni över något hör med kontaktpersonen)

Bowling
Onsdagar kl. 09.00, Jan-Åke 070-582 19 22
Onsdagar kl 10.30, Börje 070-223 80 17
Torsdagar kl 09.00, Göran 070-382 00 79
Fredagar kl 09.30, Lennart 070-670 80 34

Led & muskelträning
Måndagar kl. 09.00 , Lennart 070-670 80 34

Promenad/stavgång
Tisdagar kl. 09.30 , Gula Huset. Birgitta 070-566 77 43

Vattengympa
Anita 076-823 57 72