Lucia

I måndags hade SPF Markaryd luciakaffe i Gula huset. 
Ordförande Lennart Karlsson hälsade alla välkomna, det kom 50 medlemmar som fick lyssna på fin sång av SPF kören Kristallen under ledning av Inger Johansson, de sjöng vackra luciasånger och inbjöd även till allsång.

Till kaffet bjöds det på struvor bakade av ordföranden och lussekatter bakade av hans barnbarn Hilma. Därefter sjöng kören ytterligare ett par sånger.

Ordföranden talade sedan lite om vad SPF gjort för de äldre i kommunen under 2021 (för de projektpengar som kommit in till föreningen) bl.a. sång och musik vid Social samvaro och underhållning i Hembygdsparkerna och nu sist en resa till Norrvikens trädgård i vinterskrud. Allt mycket uppskattat.

Han avslutade med att önska oss  alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.