Alzheimerdagen

Anhörig Cafe’

Anhörigstödet i Markaryds Kommun

Uppmärksammar Alzheimerdagen och bjuder in till Anhörig Cafe'

Är du anhörig eller närstående till någon med
demenssjukdom/kognitiv svikt? Eller har du frågor kring demenssjukdom.

Personal från Vårdcentralens Äldremottagning finns också på plats.

Vi träffas på Mellangård Kvarngatan 23 i Markaryd
Den 18 september mellan 17.00 och 19.00
Vi bjuder på kaffe/te och tårta.

Vi visar en kort film, svarar på frågor och pratar om bemötande.

Intresseanmälan till anhörigsamordnare Annika Kuusijärvi tel o433 -72174
annika.kuusijarvi@markaryd.se

eller demenssjuksköterska Elisabeth Malmehag tel 0433- 72332 elisabeth.malmehag@markaryd.se

Anmälan senast måndag den 16/9
Välkomna!