Seniorlunch

Vi träffas för att äta lunch tillsammans.

Plats: på Golden Gate i Markaryd
Tid: fredagen den 17 mars kl. 13.00 

Anmälan: senast den 14 mars
till Inga-Lis tel. 073 411 98 32 eller maila till inni.aftrolle@gmail.com

Välj mellan kött eller fisk.

VÄLKOMNA!