Program 2019

Hämta dokument som pdf-fil

Medlemsutvecklingen
Vi fortsätter skaffa nya medlemmar och det är viktigt att alla hjälper till med det. Mun mot mun metoden är det bästa sättet att värva nya medlemmar.

Marknadsföring
Hemsidan är ett av våra fektivaste informationsorgan för att sprida kunskap om vår verksamhet såväl internt som externt.


Organisation
För att klara den omfattande verksamheten delegerar styrelsen verksamhetsansvar till kommittèer och enskilda funktionärer.