Månadsmöte septenber

Vid vårt månadsmöte kom det ca 80 medlemmar.

Markaryds Sparbank lämnade information och bjöd både på priser till lotteriet och bjöd på kaffe.

Jonas från resebyrån informerade om bankresan som går till Mariehamn.
Det ser ut som att det blir en trevlig resa.

Nästa månadsmöte i oktober kommer familjejuristen från Sparbanken, här kommer att lämnas mycket viktig information.