Föreläsning Ander Ödman

Under rubriken ”Ingenting är längre som förut” med underrubriken ”något om
förändringar och rädslor” föreläste Ander Ödman, arkeolog och docent på
Lunds universitet.

Han kommer från Vittsjö och grundlade sin utbildning på Huneskolan och realskolan i Markaryd.

Ett 40-tal åhörare från SPF och Rotary i Markaryd fanns på plats i
Germundsgården.

Vi fick en inblick om hur vårt jordklot utvecklats och förändrats under de senaste 4 miljoner åren och en sammanfattning av hur istiders tillkommande och nedsmältning har påverkat södra Småland och Skåne, häxprocesser och blå zoner.

Häxprocesserna tog fart i Sverige i slutet av 1600-talet. Mönstret var ofta att barn ,som kallades visgossar, pekade ut vuxna som varande häxor. Hundratals avrättades i Sverige, anklagade för trolldom.

Blå zoner kallas områden som präglas av att personer i området blir gamla och har hög andel över 100 år. I Sverige sträcker sig ett bälte från östra Småland och ner över norra Skåne där många blir gamla. Markaryd tillhör en blå zon.
Bidragande till att nå hög ålder är att leva lite torftigt dvs inte äta sej proppmätt, arbeta och att vara behövd.

Istider med upp till 2 km tjock is varvas med varmare perioder i cykler om cirka 100 000 år, som är tiden för att bli en istid. Det är varmt i 10000 år, därefter kommer en period på 80000 år som är tiden för att bygga upp en istid. Så har det varit miljoner år. Efter den senaste istiden var stora delar av dagens landområden nedpressade under havets yta. Landhöjningar, som fortfarande
pågår, har sedan format Sverige som det ser ut idag.
90% av all vegetation och liv har dött ut 6-8 gånger under den tidsperiod som forskare kan se.

Anders Ödman poängterade att alla forskare har ju sin syn på hur framtiden kommer att gestalta sig då det finns lite kunskap och många profeter.

Lennart och Anders tackade Anders Ödman med blommor