Årsmöte 2019

Kallelse till Årsmöte för SPF Seniorerna Markaryd

SPF Seniorerna Markaryd
Inbjuder medlemmar till föreningens årsmöte. 

Tid: 15 februari kl. 13.30
Plats: Germundsgården

  • Parentation
  • Årsmötesförhandlingar.

Eventuella avsägningar till Kurt Fällgren tel. 0433-26024 senast den 18 januari.

Anmälan om deltagande senast den 10 februari till Lennart. (max 150 st)
lennart@stromsnassilver.se
Tel. 070 670 80 34.

Vi bjuder på smörgåstårta.

Välkomna
Vi samarbetar med Markaryds Sparbank, Vuxenskolan, ICA.