Aktiviteter

SPF Markaryd är en livaktig förening som engagerar och skapar gemenskap för sina medlemmar genom bland annat studiecirklar, friskvårdsaktiviteter, möten och resor.

Mer information om de olika aktivitererna finns under respektives menyflik.

(Med mobiltelefon går det troligen inte att se menyflikarna som finns på vänster sida. De olika aktivitererna nås istället från huvudsidan fik "Meny" och där klicka på den lilla pilspetsen i högerkanten för varje rubriktad.)