Bussresa 80+ / referat

SPF och PRO:s resa för pensionärer 80 år och äldre har nu genomförts.

Vi började att hämta upp i Hinneryd Traryd – Strömsnäsbruk samt Markaryd.

Lennart Karlsson hälsade alla välkomna. Vi var 58 st och berättade en del om vårt projekt som skall stödja äldre och ensamma, projektet fortsätter under hösten med träffar i Traryd den 27 sept och i Timsfors den 27 nov.

Därefter återkommer vi till våren med träffar i Strömsnäsbruk och Markaryd samt en avslutning i Markaryd. Sponsorer för detta projekt är Markaryds Sparbank samt Markaryds kommun Vi framför vårt tack till dessa.

Nu börjar resan Lennart hälsade Nils Svensson Tärnhult välkommen som guide på resan.
Vi åkte över Örnafälla mot Råstorp vidare mot Vivljunga, vi svängde av för att komma till Bohult detta är den högsta punkten i Hinneryd här var det skola i slutet på 1850 talet.
Vi stannade upp vid Kungsstenen här har danska och svenska kungar träffats ett par gånger.
Vi kommer till Vännån här är det första kalkprojektet i Sverige.

I Skeensgården serverades det kaffe och hembakat, väldigt gott.
Nils berättade om tillkomsten av Skeensgården,
Sydkraft var tvungna att flytta Skeens Herrgård när de skulle bygga ut där.
Vivljunga Hembygdsförening köpte huset för en symbolisk summa av en krona, men husen skulle plockas ned där den stod i Skeen.
Därefter transporterades alla nedplockade bitar till Vivljunga för att där monteras upp igen. Vivljunga hembygdsförening hade samlat in mycket pengar för att detta skulle kunna ske, bygget kom igång men vid ett tillfälle så tog pengarna slut och bygget stannade upp. Men då kommer en herre som hette Sven Petter Noren han skänkte 20 000:- och det var det som behövdes sedan fortsatte byggnationen. 1971 invigdes Skeensgården.

Nu fortsatte färden mot Vänneböke för att sedan komma ut i Groeryd och till Hinneryd.

Vi tackar Nils för en mycket bra guidning och Kent för en bra busstur

se bilder från resan