Referat Årsmöte 16 feb

Avgick efter 17 år som ordförande

Länk till bilder

I torsdags hade SPF Seniorerna i Markaryd årsmöte i Germundsgården. Ordförande Lennart Karlsson hälsade 130 medlemmar välkomna och kyrkoherde Håkan Persson höll en parentation över de 9 medlemmar som avlidit under året. Anita Lindberg tände ett ljus för var och en och läste 2 dikter. Parentationen avslutades med att vi gemensamt sjöng psalmen ”Härlig är jorden”. Därefter sjöng SPF-kören ”Kristallen” 3 sånger.

Mötesförhandlingarna leddes av ordförande Lennart Karlsson. Ur verksamhetsberättelsen upplästes bl.a. att föreningen blivit beviljade 100 000 Kr till projektet ”Äldres hälsa och ensamhet”. För dessa pengar har det anordnats gratis resor och underhållning för alla kommunens pensionärer bl.a. en eftermiddag i Markaryds kyrka där Glenn och Helen Wish underhöll ca 300 pensionärer med mycket sång och musik.

Föreningen har haft bl.a promenader, bowling 4 ggr i veckan med ca 70 deltagare och 3 grupper i vattengympa, resor och studiecirklar.

Balansrapporten och revisionsberättelsen upplästes och godkändes och mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Lennart Karlsson hade avsagt sig ordförandeskapet för föreningen och någon ny har ej gått att få fram. Till styrelseledamöter omvaldes Karin Svensson och Anita Lindberg samt nyval av Inga-Lis af Trolle. 2 nya suppleanter valdes in i styrelsen, Gunilla Karlsson och Thorbjörn Lindgren. För övrigt omval på alla poster.

Kommande aktiviteter: Den 10 mars vinprovning, den 24 mars våffelcafé. 28 mars kommer Lasse Sigfridsson till Kulturhuset och den 31 mars blir det Påskbuffé i Germundsgården.

Nils Rohmann som varit med i styrelsen sedan 2011 och Evert Axelsson, som båda avsagt sig sina uppdrag i styrelsen, avtackades med blommor.

Efter mötet inbjöds till smörgåstårta och kören Kristallen underhöll oss.

Därefter avtackades Lennart Karlsson som varit ordförande i föreningen sedan 2006. Under denna tid har det hänt mycket, medlemsantalet har ökat från 150 till 560 medlemmar och det har varit många aktiviteter för föreningens medlemmar och även övriga pensionärer i kommunen, tack vare projektpengar som föreningen ansökt om.

Han fick många blommor och tal hölls av Anna-Lisa Lindvall, som överlämnade en tavla av Göran Ebenhart från föreningen. Även Lars-Inge Kristiansson höll tal och överlämnade ett diplom till Lennart, som utnämner honom till hedersmedlem i SPF Seniorerna Markaryd.

Det hela avslutades med stående ovationer för hans insatser för föreningen.

 /Marie-Louise Fällgren