Vårmarknaden

SPF Seniorerna Markaryd
serverar kaffe med hembakat bröd på Markaryds vårmarknad

SPF Seniorerna Markaryd
sänder ett stort tack till alla er som bakade och medverkade till att göra det möjligt att genomföra SPF:s café på Mellangården under vårmarknaden.
/Styrelsen

Tis: den 27 maj kl. 10.00 – 16.00
Plats: Vi finns på Mellangården

Medlemmar och marknadsbesökare är välkomna.