Vitsippepriset

Lennart Karlsson får Vitsippspriset av Kristdemokraterna.

/
Smålänningen
/2020-11-12

Lennart Karlsson får Vitsippspriset av Kristdemokraterna. Till höger om Lennart står hans fru, Anna.


Lennart tog emot Vitsippspriset
MARKARYD SPF-ordföranden i Markaryd, Lennart Karlsson, har fått årets Vitsippspris. Bland annat har Karlsson bidragit till att SPF har blivit en av kommunens mest aktiva föreningar.
Kristdemokraterna i Markaryds kommun delar varje år ut utmärkelsen Vitsippspriset. I år fick Lennart Karlsson utmärkelsen, som består av ett diplom och av en prissumma på 2 000 kronor.
Priset utdelades på onsdagen och motiveringen är:
"Lennart Karlsson är en mycket god representant för civilsamhällets betydelse vad gäller att skapa välfärd. Genom sitt outtröttliga engagemang har han under flera år bidragit till att SPF blivit en av kommunens mest aktiva föreningar. Genom ett stort utbud av meningsfulla aktiviteter är detta till stor glädje och bidrar till att skapa kvalitet för våra äldre. Lennart Karlssons engagemang har inte minst visat sig mycket värdefullt under den pandemi som vi på olika sätt drabbats av under året."
Det var en överraskad pristagare som på onsdagsmorgonen fick besök av kristdemokraterna Bengt Germundsson, Berit Larsson och Jan Fritiofsson. De hade då ringt på hans dörr för att överlämnade diplomet, blommor och en check.
– Det är fantastiskt att se vad enskilda människors engagemang kan åstadkomma. Lennart Karlssons engagemang i SPF har en oerhört stor betydelse för både föreningen och lokalsamhället, säger Bengt Germundsson i ett pressmeddelande.
– Lennart Karlssons insats har varit helt avgörande för det projekt som SPF genomfört under året för att bryta äldres ensamhet och isolering under pandemin, säger Berit Larsson.
Totalt har 1 800 personer deltagit i de olika aktiviteterna, vilket varit över förväntan. Det är också många äldre som uttryckt stor tacksamhet för de aktiviteter som anordnats
Jan Fritiofsson säger att det är en tillgång för kommunen att det finns eldsjälar som Lennart Karlsson och som har ett så stort engagemang för samhället.
– Jag blir självklart både glad och hedrad över att få det här priset som ett bevis på den uppskattning andra känner för mitt och föreningens engagemang, säger Lennart Karlsson och tillägger att det är en uppmuntran som inspirerar till ett fortsatt arbete.
Leif Lundström


leif.lundstrom@smalanningen.se