Gökotta

SPF Seniorerna Markaryd inbjuder medlemmar till gökotta

Tidden 9 maj kl. 08.00
Plats: Ekebacken vid Folkhögskolan 

Tag med något att grilla och dricka.