Informationsträff nya medlemmar, novenber

SPF Seniorerna Markaryd
inbjuder alla nya och gamla medlemmar till en
informationsträff.

Plats: Gula Huset, Markaryd (jämte Hagaskolan)
Tid: tisdagen den 5 november klockan 18:00

VÄLKOMNA!