Halmstad Travet

SPF Seniorerna Markaryd
inbjuder medlemmar till Halmstad Travet.

Tid: Måndag den 15 augusti
Avresa: från stationen i Strömsnäsbruk kl. 09.30 och
Kulturhuset Markaryd kl. 09.45
Pris: 450:-
Buss, entré, stallbacken samt lunch. 
Beloppet insättes på BG 5318-6565 senast 1 aug.

Anmälan: till Lennart, spfmarkaryd@gmail.com
070-6708034 senast den1 aug.