Fiskeresa mars

Det finns torsk kvar i Öresund. Vi åker ut från Råå och drar upp några.