Lennart gasar för nya pengar

Lennart Karlsson hoppas på ännu ett stort bidrag till sociala projekt

/
Smålänningen
/2020-09-17

Nu trycker Lennart Karlsson på gasen och kör nästa år vidare i samma spår som i år – förutsatt att Socialstyrelsen beviljar bidrag till en fortsättning på projektet "Social samvaro".

Han kör vidare i samma spår
Lennart Karlsson hoppas på ännu ett stort bidrag till sociala projekt
MARKARYD På fredag postar SPF-ordföranden Lennart Karlsson ett brev. Det är adresserat till Socialstyrelsen och innehåller en ansökan om pengar till ett socialt projekt riktat till pensionärer.
Precis likadant gjorde Karlsson i fjol.
Då resulterade ansökan i ett bidrag på 462 000 kronor att använda till att skingra ensamhet, tristess och ofrivillig isolering bland äldre människor i coronatider.
Fast riktigt likadan ser den nya ansökan inte ut. Siktet är inställt på ett konstaterat problem bland ensamma pensionärer.
– I princip är det samma inriktning på projektet, "Social samvaro", men nu med tyngdpunkt på att motverka och lindra depression som ofta drabbar isolerade människor, säger Lennart Karlsson.
I flera undersökningar har denna psykiska effekt av ensamheten bland pensionärer konstaterats, men Karlsson har själv många gånger stött på deprimerade personer bland föreningens medlemmar.
I DEN MÄNGD telefonsamtal som han fått under projekttiden – 350 sedan mitten av augusti – har problemet också framskymtat.
– Många ringer och vill prata av sig sin ensamhet, säger han.
Han ger exempel på samtal som pågår över halvtimman.
Nu går årets projekt in på sista varvet. Bidragspengarna ska vara förbrukade med årets utgång, men än finns det slantar kvar i föreningskassan.
– Nu har jag tillfälligt lagt locket på. Tills vidare blir det inga arrangemang utöver de redan aviserade, meddelar han.
ANLEDNINGEN TILL hans plötsliga återhållsamhet är att han nu vill stanna upp och skaffa sig en exakt överblick av det ekonomiska läget.
Ändå utlovar han fler programpunkter – i varje fall ett par – innan projekttiden löper ut.
– Så långt räcker pengarna, försäkrar han.
Redan bestämt är bjudningar med mat och underhållning i samarbete med Svenska kyrkan - två i Traryd och tre i Markaryd med början på det senare stället i morgon.
DEN 3 OKTOBER blir det musikunderhållning i Vivljunga med bandet "Elvis 4 ever".
I projektet ingår också gratis studiecirklar under hösten. Vandringar anordnas, och en ringlinje har upprättats,
– Vi ringer upp alla pensionärer över 80 år, säger Lennart Karlsson.
Bland annat ska medlemmar lära sig att lägga ut filmer på Facebook. Kamera för ändamålet är inköpt.
ENLIGT LENNART Karlsson finns det en bestämd anledning till just den satsningen.
– Tyvärr tror jag att pandemin blir långvarig, vilket i så fall gör att vi är förhindrade att ha våra vanliga månadsmöten. I stället ska vi nu spela in information, underhållning och annat som tillhör ett SPF-möte och lägga ut på Facebook, förklarar han.
MED BARA NÅGRA få återstående aktiviteter har han redan nu större delen av projektets facit i sin hand och kan göra en preliminär utvärdering. Och hans slutsats är entydig.
– Det här var välbehövligt.
Han har siffror som visar att responsen från målgruppen, pensionärer i Markaryd, har varit översvallande. Ursprungligt programupplägg har ständigt fått uppgraderas med extrautflykter, extraföreställningar och extrabjudningar.
– TILL DAGS DATO har aktiviteterna samlat 1 300 besökare. Ytterligare 350 tillkommer under middagsbjudningarna och under Elviskonserten. Och då återstår två ännu oplanerade aktiviteter, säger han.
Det betyder att han räknar med att projektet "Social samvaro" totalt kommer att samla 2 000 besökare.
– Detta är långt över min förväntan, säger han.
SENASTE VECKAN har han ägnat större delen av tiden till att formulera en ny ansökan till Socialstyrelsen. Och då duger inget hafsverk.
– Det gäller att lägga orden rätt, säger han vis av erfarenhet.
Projektet har väckt stor uppmärksamhet långt utanför Markaryds kommungräns. Karlsson har upprepade gånger blivit uppringd av representanter från andra pensionärsföreningar i andra kommuner och i andra län, vilka vill veta mer om upplägg och finansiering. Och nästan alla har ställt samma fråga: "Var har du hittat alla dessa pengar?".
NU ÄR ALLTSÅ frågan om Lennart Karlsson hittar mer pengar till en fortsättning. I början av nästa vecka får i varje fall Socialstyrelsen brevet från Markaryd – och sedan inleds väntans tider.
Christer Gustafsson
christer.gustafsson@smalanningen.se