SPF:s café på Mellangård

SPF Seniorerna Markaryd
sänder ett STORT TACK till alla er som bakade
och medverkade till att göra det möjligt att
genomföra SPF:s café på Mellangård under vårmarknaden.
Styrelsen