Månadsmöte 21 okt/ bilder - referat

SPF Seniorerna Markaryd inbjuder medlemmar till månadsträff den 21 oktober kl. 13.30 i Germundsgården.