Medeltidsarkeologen Anders Ödman

Föreläsning med medeltidsarkeologen Anders Ödman den 8 november kl. 18.00 i Germundsgården.