I samarbete med kyrkan, lunch och underhållning

SPF Seniorerna Markaryd och Hinneryd

Inbjuder alla pensionärer i kommunen

Germundsgården i Markaryd
Vi bjuder på lunch och underhållning
Torsdag den 17 sept. kl. 11.00, och kl. 15.00
Anmälan senast 13 sept. till Lennart spfmarkaryd@telia.com
eller 070-6708034


Församlingshemmet i Traryd
Vi bjuder på lunch och underhållning
onsdag den 7 okt. kl, 11.00, och kl 14,30

Anmälan senast 2 okt till Lennart spfmarkaryd@telia.com eller
070-6708034Vi följer gällande regler max 40 pers. Håll avstånd
De som önskar färdtjänst så bjuder vi även på det.
Vi bjuder på allt.

Välkomna!