Sutdiecirkel Målarträff

Det glada "målargänget" har vårvernissage