Inställda Aktiviteter

Under rådande omständigheter måste vi tyvärr tills vidare ställa in:

  • Månadsmöten
  • Vattengympa 
  • Led- och muskelträning 


Ta väl hand om er.