Medlemsmöte 21 mars/ referat och bilder

Medlemsträff torsdagen den 21 mars
kl. 13.30 i Germundsgården.