4-Länsträff extra dag insatt

4-länsfesten 14 augusti 2019 i Balders Hage, Häradsbäck ”Vi bjuder på Småland”