Mål och riktlinjer

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer.

Vi finns runt om i landet och har cirka 270 000 medlemmar fördelade på drygt 830 föreningar och 27 distrikt. Förbundsordförande är Eva Eriksson. Prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

SPF Seniorerna är en medlemsorganisation för alla som har rätt att uppbära pension av något slag, den som fyllt 61 år eller den som är gift eller sambo med medlem. Beviljat medlemskap gäller i enbart en lokalförening. Medlemskap gäller från den dag medlemsavgiften är betald.

SPF Seniorerna Södra Älvsborgsdistriktet omfattar sex kommuner:

Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Distriktet har 17 föreningar och medlemsantalet är 4 487 och distriktsordförande är Lars Lyborg.

Distriktets handlingsprogram ägnas huvudsakligen åt följande områden:

Seniorernas ekonomiska villkor, äldreomsorg, boendefrågor och friskvård.

Distriktet ska ta initiativ för att sätta igång det lokala förnyelsearbetet samt initiera samarbetet mellan föreningarna.

Distriktet ska stödja föreningarna genom att anordna funktionärsutbildningar.

Företräda medlemmarna i landstingets- och regionens pensionärsråd.

Samarbeta med Studieförbundet Vuxenskolan och övriga SPF-distrikt i Västra Götaland.

Arbeta hälsofrämjande.

SPF Seniorerna Bogesund

I december 2019 var vi ca 700 medlemmar och intresset är mycket stort för vår verksamhet.

Detta får du för medlemsavgiften som är 250 kronor:

 • Möjlighet att påverka de viktiga äldrefrågorna.
 • Möjlighet att teckna en förmånlig olycksfalls- och livförsäkring.
 • Mötesförsäkring, en olycksfallsförsäkring som gäller under SPF mötet.
 • Ett medlemskort som ger rabatt på allt från energi till resor och tidningar.
 • Medlemstidningen Senioren nio gånger om året (värde 270 kronor).
 • Idrottstävlingar och motionsaktiviteter.

Mål

Att skapa Sveriges mest trivsamma och nytänkande förening inom SPF Seniorerna

Detta vill vi

 • Leva och njuta här och nu tillsammans i en ny fas i livet
 • Visa omsorg, omtanke om varandra
 • Träffas regelbundet och skaffa nya vänner
 • Skaffa oss nya kunskaper och upplevelser genom engagemang i olika aktivitetsgrupper

Varför

 • Vi vill skapa glädje, tillhörighet och förankring i tillvaron

Så här vill vi göra

- Nio månadsträffar Kaffe-, programkommitté och styrelse
- Nio lunchträffar "Dagens rätt" Kommittén för lunchträffar                                                                
   
- Golf, Boule, Bridge, Canasta och promenader Kommittén för respektive aktivitet
- Resor av varierande slag Resekommittén
- Studiebesök, minst tre per termin Studiebesöksansvariga
- Pubafton och Räkafton Festkommittén
- Rör dig med glädje Folkhälsa och säkerhet
- Studiecirkel:   
- Studiecirkel:   
- Seniorton Köransvarig
- Alla Hjärtans dagsfirande Styrelsen
   
Representanter på Distriktsstämman Årsmötet
Deltagare i distriktets utbildningsdagar Styrelsen
Representerar föreningen i Samarbetskretsen i Ulricehamns kommun Styrelsen
Representerar föreningen i KPR Anders Dahlén
Prova på aktiviteter enligt önskemål Styrelsen