2018-04-11 Bilder från månadsträffen

SPF månadsträff med sång och musik!