Studiebesök

Det anordnas ca 4 studiebesök per år!

Torsdagen den 27 oktober kl. 13.30 studiebesök på Scandbio, Pelletsfabriken i Ulricehamn. Anmälan på månadsträffen den 12 oktober.

Måndagen den 19 september kl. 13.30 studiebesök på Weland Stål AB, Industrivägen. Anmälan på månadsträffen den 14 september.

Måndagen den 29 februari kl. 15.00 görs ett studiebesök hos Götessons Industri AB på Rönnåsen. Max 25 personer.

Studiebesök på Botek (Botek Systems AB), Rönnåsgatan 5A, måndagen den 18 april kl. 14.00. Max 25 personer. Anmälan på månadsträffen onsdagen den 9 mars.