Historik om SPF Bogesund

Den 10 november 1982 anordnade Södra Älvsborgs distrikt av Sveriges Folkpensionärers Riksförbund, SFRF, och Studieförbundet Vuxenskolan ett informationsmöte i KFUM-stugan på Bäckebotomt.

Det var distriktsordförande Oscar Klémenz från förbundet och Ingrid Lindgren från Studieförbundet Vuxenskolan som höll i trådarna och informerade om vad Sveriges Folkpensionärers Riksförbund ville göra för pensionärerna; fördelarna som är förknippade med ett medlemskap, tidningen Veteran­posten och de möjligheter Förbundet har att påverka statsmakterna med sina synpunkter och önskemål. Det påpekades också att förbundet är religiöst och politiskt obundet.

Frågan uppkom om inte tiden var mogen för bildande av en förening i Ulricehamn. De 35 personer som kommit till mötet var mycket positiva och vid det tillfället bildades en interimstyrelse be­stående av:

Olof Fritzson
Vitalis Abrahamsson
John Johansson
Evy Josefsson
Dodo von Sydow

Redan i oktober 1971 försökte man bilda en SFRF-förening i Ulricehamn på initiativ av Studie­förbundet Vuxenskolan och det nybildade SFRF-distriktet i Södra Älvsborg. Det kom endast 6 personer och de kom från Borås, så tiden var inte mogen för föreningsbildning i Ulricehamn.

I december 1982 hölls det första styrelsemötet med interimsstyrelsen. Det bestämdes då att styrelsen skulle föreslå mötet att föreningen skulle heta Pensionärsföreningen Bogesund SFRF. Möte skulle hållas en gång i månaden, förslagsvis andra tisdagen i månaden.

Den 19 januari 1983 annonserade interimstyrelsen det första mötet i KFUM-stugan på Bäckebo­tomt. Medlemsantalet var till att börja med 17 personer. Gösta Ljungström visade bilder från gamla Ulricehamn och berättade historier till bilderna. Mötet antog styrelsens namnförslag och datum för det första årsmötet sattes till den 17 februari samma år.

I februari 1983 bjöds styrelsen in till Hällstads pensionärsförenings 5-årsjubileum i Möne församlings­hem.

Redan till det första årsmötet hade vi vuxit ur KFUM-stugan och hyrde då Ordenshuset, där vi var kvar till oktober 1983, då vi för första gången hyrde Församlingsgården. Thore Jeppson utsågs att leda resekommittén med hjälp av Vitalis Abrahamsson, Ingrid Bengtsson, Henrik Gustafsson och Sonja Nilsson. De planerade då den första resan som den 1 juni gick till Skåne med Båstad, Norrvikens trädgårdar, Helsingborg och Sofiero. Det var en bra start på föreningens alla fina resor i fortsätt­ningen. Medlemsantalet hade också vuxit från 17 till 123 medlemmar i slutet av året.

I september 1983 bildades en samarbetskommitté som bestod av tre medlemmar från vardera Ulricehamn, Hällstad och Hökerum. Motivet var att fungera som remissinstans för kommun och landsting, att bevaka viktiga sociala och ekonomiska frågor för pensionärer och att vara en trivselskapande faktor genom gemensamma arrangemang.

Nu har ytterligare två föreningar tillkommit inom Ulricehamns kommun, Norra Kind och Östra Redväg som då också ingår i samarbetsgruppen.

May Lund utsågs i maj 1983 till studieansvarig och fick genast igång två studiecirklar. Därmed inleddes en synnerligen omfattande kurs- och studieverksamhet i föreningen.

Den 28 juni 1983 ansökte Pensionärsföreningen Bogesund SFRF hos polisstyrelsen om tillstånd enligt lotterilagen att få anordna lotterier inom Ulricehamns kommun under perioden 15 april 1983 – 15 april 1986. Polisstyrelsen lämnade ansökningen utan bifall! Fr. om. 1984-01-01 tillkom dock en ny paragraf som gjorde det möjligt att utan tillstånd anordna lotterier.

Den 31 december 1983 var medlemsantalet 122 och redan den 22 mars 1984 hade det ökat till 141.

Vid årsmötet 1984 utökades styrelsen till nio ledamöter med Arne Knutsson, Margit Carlsson, Thore Jeppson och Sonja Nilsson som ledamöter.

Vid aprilmötet 1984 debuterade vår egen sångkör Bogekören i föreningen. Ledare var då Bernhard Linder. 1986 tillträde kantor Johan Janzson som körledare och från 1990 fram till 1994 är kantor Ulla Melin körledare. Kantor Gunhild Eriksson tog över 1995 och på grund av sjukdom avgick hon 1998 och då lades Bogekören ner.

På höstterminen 1984 började gymnastiken som då också leddes av May Lund som ett led i friskvårdsarbetet.

Flera ledamöter i styrelsen avsade sig sina uppdrag vid årsmötet 1985. Det var Olof Fritzson, Arne Knutsson, Vitalis Abrahamsson, John Johansson och Thore Jeppson. Då beslöt årsmötet att återgå till sju ledamöter i styrelsen. Bernhard Linder utsågs till ordförande, Sonja Nilsson vice ordförande, Erik Hermansson kassör, Helge Svensson och Ingrid Bengtsson som nya ledamöter.

Vid höstens första möte 1985 drabbades föreningen av en svår förlust då ordförande Bernhard Linder gick bort. Sonja Nilsson valdes då till ordförande och var ordförande till 1986 års årsmöte. Kerstin Jeppson valdes då till ordförande efter att i flera år varit sekreterare.

Allt fler föreningar i Sverige tyckte att Sveriges Folkpensionärers Riksförbund, SFRF, var för långt och svårhanterligt och på en förbundskongress 1986 togs ett beslut om att ändra namnet till Sveriges Pensionärsförbund, SPF.

Valter Ragnar efterträdde Sonja Nilsson som vice ordförande vid årsmötet 1987 och han blev föreningens ordförande 1988 då Kerstin Jeppson avgick.

Ordföranden under åren

Olof Fritzson 1982 – 1984
Bernhard Linder 1985 – 1985
Sonja Nilsson 1985 – 1986
Kerstin Jeppson 1986 – 1987
Valter Ragnar 1988 - 1993
Gösta Mattiasson 1994 - 1997
Gunnel Muregård 1998 – 2004
Inga-Britt Claesson 2005 – 2011
Ulla Zander 2012 - 2017
Roy Olausson 2017 - 2021
Anders Dahlén. 2021 -

5-årsjubileum hölls på Årås Kvarn, Kölingared den 11 oktober 1988. 128 medlemmar av ca 200 deltog.

10-årsjubileum hölls i Församlingsgården den 10 november 1992. 200 medlemmar deltog i festligheterna. Bogekören med Ulla Melin underhöll. Ordförande Valter Ragnar hälsade välkomna och Gustav Larsson berättade om de 10 åren som varit. SPF Hjorten från Alingsås underhöll med sång och musik. Vid jubiléet hade medlemsantalet passerat 330 och ökade ständigt.

Onsdagen den 13 maj 1998 firades 15-årsjubileum med vårfest i Idrottens Hus, Timmele. 120 medlemmar deltog i festen. Ordförande Gunnel Muregård hälsade alla välkomna och Kungliga Ulricasällskapet bjöd på sång, vitsar och diktläsning.

20- årsjubileum firades som en vårfest i Idrottens Hus, Timmele i maj 2002. Kammarkören underhöll.

25-årsjubileum firades på restaurang Åsunden den 11 maj 2007. 158 medlemmar deltog. Jan Hjalmarsson med vänner underhöll hela kvällen med historier, allsång och jubileumsvisan författad av Tage Olsson. Ordförande Inga-Britta Claesson hälsade alla välkomna och presenterade inbjudna gäster. Särskilt påpekades det att vid honnörsbordet fanns Helga Överström som fyller 100 år under året. Ingrid Lindgren som var med och startade föreningen berättade om sina minnen från den tiden. Föreningens kostnader för jubiléet understiger 5 000 kronor.

30-årsjubileum hölls på restaurang Åsunden den 9 maj 2012. 121 medlemmar deltog. Toastmaster Göran Juntorp hälsade alla välkomna och berättade om kvällens upplägg. Ordförande Ulla Zander höll ett litet välkomsttal. Hedersgäst var vår f d ordförande Inga-Britta Claesson som i sitt tal gladdes åt att föreningen växer, är mycket aktiv och trivsam och önskade lycka till i framtiden. Damorkesztern underhöll med sång, musik och lekar. Kostnaden för föreningen var 7 268 kronor.

125 gäster hälsades välkomna till Vårfest på Hotell Bogesund onsdagen den 7 maj 2013.

Vårfesten 2014 hölls på Hotell Bogesund onsdagen den 14 maj med 140 inbjudna gäster.

SPF Seniorerna firade in våren på Skotteksgården onsdagen den 20 maj 2015 med 150 inbjudna gäster.

SPF Seniorerna Bogesund firade vårens ankomst på Hotell Bogesund onsdagen den 18 maj 2016. Ordförande Ulla Zander hälsade 120 festglada seniorer välkomna med orden "Vi förenar Nytta med Nöje" och ett extra välkommen till kvällens underhållare Johan och Lars-Erik Frendberg från Trollhättan.

Vårfesten 2017 firades på Skotteksgården onsdagen den 31 maj. Ordförande Roy Olausson hälsade 135 glada seniorer hjärtligt välkomna till kvällens fest. Sgt Pepper Affinity underhöll med Beatleslåtar, som uppskattades mycket av publiken.

Ordföranden Roy Olausson kunde hälsa 125 medlemmar till vårfesten den 16 maj 2018 välkomna till Bryggans stora partytält. Dagens underhållare David Carbe från Göteborg är bara 25 år men redan en väletablerad musiker och entertainer. Han underhöll oss med en massa fina låtar av Ted Gärdestad, Lasse Berghagen, Chuck Berry m.fl. och avslutade med "Rapsody in Rock" och "Anitras dans" av Grieg i arrangemang av Charlie Norman.

Vi är nu nästan 700 medlemmar. Bli medlem och du får:

- Nya vänner & social gemenskap
- Förmånliga försäkringar
- Tidningen Senioren 9 ggr/år (värde 270:-)
- Medlemskort med fina rabatter
- Möjlighet att delta i SPF:s rikstäckande idrottsmästerskap
- Information och stöd av SPF:s arbete med äldrefrågor

Vill du bli medlem klicka här
eller kontakta Roland Azelius, telefon: 0705 83 92 73, mejl: roland@erfa.se.