Månadsträffar

Månadsträffar

Månadsträffar
Kommer snart i höst

Lokalen är Trädgården (ej avslutningsfesten och jultallriken).
Månadsträffar kl. 15.00-17.00 på Trädgården, om inget annat anges!