2017-05-15 Vårvandring på Komosse

VÅRPROMENAD PÅ KOMOSSE

Måndagen den 4 september kl. 10.00 träffas vi vid Bryggans parkering för en utflykt till Årås Kvarn.

Samåkning. Medtag eget fika. För mer information kontakta Anna-Karin Hallström 0730 78 08 95 eller Erna Lord 0703 34 77 60.
____________________________________________________

Måndagen den 15 maj kl. 10.00 träffas vi vid Bryggans parkering för en utflykt till Komosse.

Samåkning. Medtag eget fika. För mer information kontakta Anna-Karin Hallström 0730 78 08 95 eller Erna Lord 0703 34 77 60.