2016-09-09 Bilder från årets sista Trivseldans i Timmeleparken

Årets sista dans onsdagen den 7 september.