SPF-luncher våren

Vanligtvis tredje tisdagen i månaden, klockan 13,30 om inget annat anges.

SPF-luncher

Se lunchguiden i UT för information om maträtter och priser!

Lunchgruppen består av:
Berit Andersson
Siv Andersson 0705 228047
Cristina Johansson