Bilder från folkhälsokonferensen

Bilder från Folkhälsokonferensen den 2 oktober i Folkets Hus.