2018-06-06 Historisk vandring

Historisk vandring på "Körkvägen" mellan Södra Säm och Gällstad onsdagen den 6 juni kl. 15.00.

Följ med skomakarhustrun Fredrika och träffa "Kärringen i Länsmanskällaren", Lärarinnan Albertina och Blada-Maja. OBS! vandringen börjar vid kyrkoruinen i Södra Säm och avslutas vid Gårdö, Gällstad.

Samling vid Bryggan kl. 14.15 för samåkning. Medtag eget fika!