2016-02-10 Rapport från månadsträffen i februari

VÄLBESÖKT ÅRSMÖTE HOS SPF SENIORERNA BOGESUND.

Länk till Bildgalleriet!

Ordföranden Ulla Zander kunde välkomna hela 150 medlemmar till årsmötet den 10 februari i Församlingsgården.

Mötet inleddes med en tyst minut för att hedra avlidna medlemmar, inramat av stämningsfull pianomusik av Curt Lansenfeldt och unisont sjöngs "Härlig är jorden".

Efter att Britta Lindgren välkomnat ett antal nya medlemmar kunde den rutinerade mötesordföranden Lars-Erik Josefsson raskt klubba igenom dagordningen. Av den digra verksamhetsberättelsen kunde noteras att föreningen, som nu har inte mindre än 659 medlemmar, är väldigt aktiv; kurser, resor, promenader, motionsdanser, bridge, boule, golf, studiebesök, opera, frågesport m. m. har funnits på programmet under året.

Vidare konstaterade kassören Dick Ylander att föreningens ekonomi är stabil. Ulla Zander omvaldes med acklamation som ordförande. Till styrelsen omvaldes Britta Lindgren, Dick Ylander och Göran Juntorp. Ny i styrelsen blev Roy Olausson, som efterträdde Birgitta Molander som avböjt omval.

Efter att Ulla Zander tackat för förnyat förtroende delade hon ut blomsterbuketter till avgående funktionärerna Birgitta Molander, Bengt Johansson, Stig-Olof Karlsson, Lennart Andrèn, Monica Sanneving, Leif Hidgård och Gun-Britt Björkman.

Efter information av Lena Tjäder om kommande resor och om vårens månadsträffars program av Kjell Engström, fick vi lyssna till föreningens nybildade sångkör "Seniorton", under ledning av Curt Lansenfeldt. Ett knippe välkända visor framfördes, som livligt applåderades av mötesdeltagarna.

Kaffeservering och lotteridragning blev det sedan och avslutningsvis sjöngs nationalsången .