2016-04-13 Bilder

SPF Seniorerna Bogesund månadsträff med modevisning i april.