Styrelsen bilder

Styrelsen

Anders Dahlén.

Ordförande

Roland Azelius

Styrelsen vice ordförande

Inga Andersson

Styrelsen Kassör

Lisbet Rosén

Sekreterare

Steen-Åke Larsson

Styrelsen Webbredaktör

Mats Olsson

Styrelsen.Lotteri, fester, resor

Eva Carlbom

Styrelsen folkhälsa