2016-12-07 Julbord med Lucia

VÄLBESÖKT LUCIASOARÉ HOS BOGESUNDSSENIORERNA.

Länk till bilder!

Som vanligt skedde månadsträffen i Församlingsgården. Under samlingen spelade Sven-Olof Theander några jullåtar på klarinett. När alla tagit plats hälsade ordföranden Ulla Zander 115 medlemmar välkomna till årets sista träff, samtidigt som hon välkomnade ett antal nya medlemmar. Föreningens medlemstal är nu upp i hela 654.

Allanssons hade dukat upp ett otroligt gott och innehållsrikt julbord, som föll alla i smaken – en del tog om två gånger! 

När alla var mätta och belåtna informerade resekommitténs Sven Jönsson om kommande resor bl.a. till Falkenbergsrevyn och Glenn Miller - orkesterns framträdande på Åhaga i Borås. Lena Tjäder pratade om canasta - och bridgespel, samt om firandet av "Alla hjärtans dag". Folkhälsokommitténs Birgitta Molander propagerade för måndagspromenader och operaföreställningar. Ulla Andersson informerade sedan om den nya hemsidan.

Därefter var det dags för Ulricehamns Lucia Ingrid Geeraedts och hennes tärnor att lysa upp församlingens tillvaro. Framträdandet var väldigt stämningsfullt och vi fick lyssna till både välkända och okända sånger med anknytning till advent och jul. Luciaarrangören Lions representant Richard Halifax tackade för deltagarnas bidrag och redogjorde för till vilka ändamål bidragen kommer att användas.

Kyrkoherde Carolina Davidson höll sedan en intressant betraktelse över julens budskap med tro, hopp och kärlek som byggstenar.

Efter att det fina jullotteriet funnit sina glada vinnare, sjöngs "Nu tändas tusen juleljus" unisont under pianoackompanjemang av Elsa Carlén.

Inskickat av
Kjell Engström