Mattcurling tillsammans med SPF Seniorerna Hökerum!

Mattcurling i Rångedala varannan onsdag kl. 15.00.

Med start onsdagen den 24 januari har vi åter möjlighet att tillsammans med SPF Hökerum spela Mattcurling under våren i Rångedala. Samling vid Bryggan kl. 14.15 för samåkning. Tag med fika!