2016-11-09 Månadsträff

LÄRORIK MÅNADSTRÄFF HOS SPF SENIORERNA BOGESUND ONSDAGEN DEN 11 NOVEMBER.

Länk till bilder!

Ordföranden Ulla Zander hälsade ett 80-tal medlemmar välkomna till novembers månadsträff på Församlingsgården. Därefter välkomnade hon dagens gäst, familjejuristen Pär Johansson från Lehnbergs, som talade över ämnet: "Ekonomi nu och i framtiden". Pär informerade om sådana juridiska spörsmål som berör de flesta, och speciellt föreningens medlemmar. Vi fick veta allt om äktenskapsbalken, sambolagen och ärvdabalken. Begrepp som giftorätt, enskild egendom, testamente, laglott m.m., förklarade Pär på ett mycket lättsamt och kunnigt sätt. Efter genomgången gavs tillfälle till frågor, som utnyttjades flitigt.

Programkommitténs Kjell Engström tackade föredragshållaren med en blomsterbukett. Kjell informerade sedan om kommande program. Nästa månad blir det julbord och besök av Ulricehamns Lucia. I januari kommer Lena Mathijs och berättar om sitt författarskap och sitt yrke. Februari månad innehåller årsmöte med kören "Seniorton" och även firande av Alla Hjärtans Dags med Arthuréns.

Efter kaffet presenterade Ulla Andersson föreningens nya hemsida som kommet i december. Lena Tjäder informerade om aktuella aktiviteter som ljusstöpning, canastaspel och lunchbesök. Sven Jönsson från resekommittén redogjorde för kommande utflykter. Julkonsert i Gustav Adolfskyrkan i Borås med Anders Ekborg, Falkenbergsrevyn, Glenn Millerorkestern på Åhaga m.fl.

Efter att lotterierna fått sina glada vinnare, sjöngs nationalsången unisont under pianoackompanjemang av Elsa Carlén.

Inskickat av
Kjell Engström