Bridge

Bridgen flyttas tillbaka till måndagar kl. 14.00-18.00 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler fr.om. måndagen den 17 september. Samling kl. 13.45 med spelstart kl. 14.00. Kontakt: Bernt Samuelsson, telefon 0321-523 44.