2019-02-06 Årsmöte

Årsmöte den 6 februari 2019

  • Ulla Andersson avtackas av ordförande Roy Olausson

Årsmöte den 6 februari 2019

Årsmötet inleddes med en parentation över 19 medlemmar som avlidit sedan förra årsmötet. Förutom en tyst minut till eftertanke, så spelade Sven-Olof och Inga Teander klarinett och piano.

Till att leda dagens förhandlingar valdes Lars-Erik Josefsson med Ingegerd Johansson som sekreterare.

När det gäller styrelseval så beslutades att minska styrelsen från 9 till 7 ledamöter. Avsägelse fanns från Ulla Andersson och Marianne Ronnby. Susanne Thomé lämnade styrelsen under året.

Ingegerd Johansson, Mats Olsson och Birgitta Thelfer omvaldes på två år och Jan Wernald nyvaldes. Inga Andersson och Roland Azelius kvarstår eftersom de valdes på två år förra året. Undertecknad Roy Olausson valdes till ordförande, ett förtroende som jag tackar för.

Lena Tjäder avgick ur valberedningen och där valdes Anders Dahlén in som ny ledamot. Kvarstående är sammankallande Britta Lindgren och Sigvard Ståhl.

Ekonomin visade på ett överskott på 14 330 kronor. Ni som vill fördjupa Er i årsmöteshandlingarna så finns dessa på hemsidan.

Ulla Andersson, som suttit i styrelsen i 7 år och som ansvarig för hemsidan i 6 av dessa, avtackades med blommor och present. Marianne Ronnby var bortrest men kommer att avtackas vid senare tillfälle. Även Lena Tjäder avtackades med blommor, eftersom hon lämnar valberedningen, men hon har flera uppdrag kvar inom resegruppen och studiecirklar.

På det konstituerande mötet efteråt valdes Roland Azelius om som vice ordförande och medlemsansvarig. Inga Andersson och Birgitta Thelfer bytte roller så nu är Inga kassör och Birgitta vice kassör. Jan Wernald blir ansvarig för vår hemsida och Mats Olsson kvarstår som ansvarig för lotterier och fester och ingår även i resegruppen. Ingegerd Johansson omvaldes som sekreterare.

Efter årsmötet höll Ann-Margret Hilding och Agneta Mod, från Ulricehamns guideförening, ett mycket inspirerande skådespel kring Ulricehamns historia.