Bilder från studiebesök på Jobro!

Bilder från studiebesök på Jobro Sheet Metal Technology AB måndagen den 8 oktober.