Månadsträffen den 14 november

LEGENDEN OCH HEDERSDOKTORN VÄSTGÖTA-BENGTSSON!