2016-09-14 Månadsträff

VÄLBESÖKT UPPTAKTSMÖTE HOS SPF SENIORERNA BOGESUND.

  • Johan Falck tackas av Kjell Engström

Länk till bilder!

110 solbrända medlemmar hade mött upp vid SPF:s första möte efter sommaren i Församlings-hemmet i Ulricehamn. Att så många deltagare hade trotsat det soliga sensommarvädret berodde troligen på det synnerligen intressanta ämne som den inbjudne gästen skulle tala om. Det var ingen mindre än Johan Falk, som informerade om ett evenemang av sällan skådat slag i våra bygder, nämligen Världscupen på skidor i januari nästa år.

Johan berättade på ett väldigt intressant sätt om den stora skidtävlingen, som lilla Ulricehamn fått äran att stå värd för. Man räknar med omkring 40.000 besökare under de två dagar, som tävlingarna äger rum. Johan berörde bl. a. skälen till varför just Ulricehamn fått arrangemanget. Vi ligger bra till i ett tättbefolkat område – det finns 2,8 miljoner personer inom två timmars resa från vår stad. Den fina standarden på Lassalyckan och rutinerade skidarrangörer var två andra starkt vägande skäl, när Ulricehamn tilldelades tävlingarna i konkurrens med alla berömda skidorter längre norr ut.

Falk berörde också det omfattande planeringsarbete som organisationskommittén nu är i full färd med att genomföra. Bl. a. transporter, fixa 3.000 gästnätter, rekrytera 500 funktionärer, uppbyggnad av skidstadion med läktare, tillverkning av konstsnö m.m.

Johan avslutade med de fyra ledord som gäller för det stora arrangemanget: "Liten, stolt, annorlunda och handlingskraftig", som ska leda till ett "Värdskap i världsklass" och sätta Ulricehamn på världskartan.

Efter kaffet skedde informationer inför den kommande hösten av programkommittén, resekommittén om kommande resor bl. a. till Karins Lada, musikalen "Sugar" i Borås, m.fl. Vidare upplystes om studiecirklar t. ex. bridge, bokcafé, linedance, ljusstöpning m.fl. Förhandsreklam gjordes också för "Folkhälsodagen" den 4 oktober på Folkets Hus då bl.a. "Lilla fruntimret" Gunilla Dahlgren kommer på besök.

Urban Zander, som är vår representant i KPR (kommunala pensionärsrådet) pratade om vilka frågor som drivs där: fria stadsbussresor för pensionärer, "fixar-Malte" m.fl.
Efter lotteridragningen tackade avslutningsvis ordföranden Ulla Zander alla medverkande inklusive kaffekommittén och därefter sjöngs traditionsenlig Nationalsången till pianoackompanjemang av Elsa Carlén.

Inskickat av
Kjell Engström