Luncher 2018

Om ingen annan tid anges är luncherna kl. 13.30.

SPF-luncher januari–februari 2019

Vanligtvis tredje tisdagen i månaden, klockan 13.30 om inget annat anges.

Datum Plats Ansvarig
16 januari Kullens Kök Berit Andersson
20 februari Jenny's Thai, OBS! kl. 14.00 Siv Andersson
20 mars Hotell Bogesund Cristina Johansson
17 april Hos Miro Berit Andersson
22 maj Bryggan Siv Andersson
18 september Wellis Food For You, Marbäck Cristina Johansson
16 oktober Chili Thai Berit Andersson
20 november Hotell Lassalyckan Siv Andersson
15 januari 2019 Patricks, Järniahuset Cristina Johansson
19 februari 2019 Fiskebackens Bowling Berit Andersson

Anmälan till luncherna görs via anmälningsblankett på hemsidan eller till Berit Andersson, telefon 0702 68 30 73, Siv Andersson, telefon 203 00, 0705-22 80 47 eller Cristina Johansson telefon 0321-203 02, 070-602 03 02.

Se lunchguiden i UT för information om maträtter och priser!