2015-11-11 Månadsträff

SPF Seniorerna Bogesunds månadsträff onsdagen den 11 november 2015.

Ordförande Ulla Zander hälsade alla, både nya och gamla medlemmar, hjärtligt välkomna. Ett speciellt välkomnande riktades till dagens underhållare, författaren Lars Wikander.