Studiebesök Bogelack tisdagen den 19 mars

Bogelack studiebesök tisdagen den 19 mars


Tisdagen den 19:e mars hade en grupp från SPF, Bogesund samlats I företaget
Bogelacks matsal.
Där skulle vi under några timmar informeras om deras verksamhet. Det börjades med lite genomgång av företagets verksamhet i deras samlingssal.
Företagets VD, Roger Wallentin presenterade sig och hälsade deltagarna välkomna. Kaffe o Tårta var redan framdukat.
Roger föreslog att vi skulle börja fika, under tiden som han började presentera
företagets verksamhet och dess historik.
Ägare till företaget är, Beslag & Metall AB i Ekenässjön och EssKå Metall AB i Landeryd. Produkter till Scania o Volvo är den största volymen som företaget levererar till. Det finns även andra kunder fast lite mindre omfattning. Styrkan i företaget är kvalitén. Antal anställda är 85 personer. Varav en del av
arbetsstyrkan kör tre skift.
I snitt skeppas det ut av Bogelacks produkter last till 6 lastbilar om dagen.
Delar av arbetsmomenten är utlagda på Samhall.
Lagerlokalen är på 4000 kvadratmeter.
Ett helautomatiskt ban- och buffertsystem förser vår lackeringsanläggning med
gods. Bansystemet har en väl tilltagen buffertkapacitet på över ett dygns
produktion.
Efter lackering har vi ytterligare ett helautomatiskt ban- och bandningssystem
med mängder av funktioner. Bland annat automatscanning och kvalitetssäkring.
Efter en omfattande teoretisk information av företaget, blev det rundvandring i
verkstaden för att se produktionen när är den igång.
Vi åhörare delades upp i 2 grupper. Ciceronerna var Vd:n Roger Wallentin och hans kollega Markus Sjöbring.

/Tommy Hall